Tag: Studia i Materiały do dziejów Powiatu Wołomińskiego

Fragmenty artykułów z wydawnictw Starostwa Powiatowego w Wołominie

Wspomnienie o Stanisławie Kielaku

Pewnego dnia zadzwonił telefon, po którym powstało wspomnienie o moim ojcu Stanisławie Kielaku. Redakcja „Studiów i Materiałów do Dziejów Powiatu Wołomińskiego” zbierając informacje o ciekawych postaciach związanych z terenem powiatu wołomińskiego uznała, że mój...

Urbanonimia Radzymina

Znaczenie istnienia nazw jest oczywiste – służą one do identyfikacji, pełnią funkcję informacyjną. Powstanie nazw ulic łączy się z dziejami miasta. Rozwój organizmów miejskich stwarzał potrzebę ciągłego mianowania obiektów, terenu i traktów znajdujących się...

Maciej Gutowski (1931-1998)

Nie jest łatwo pisać o swoim ojcu. Chciałbym uniknąć pułapki tworzenia z niego postaci pomnikowej. Z prozaicznego powodu – nie był taki. Jestem przekonany, że niezbyt dobrze czułby się postawiony na cokole. Bynajmniej nie...

Zarys dziejów Jadowa na podstawie wybranych źródeł

Rozdział I. Najdawniejsze dzieje Jadowa i okolic. Jadów, dawne miasto, obecnie wieś i siedziba gminy, leży nad rzeką Osownicą (lewy dopływ Liwca), w powiecie wołomińskim województwa mazowieckiego, w północno-wschodniej części Kotliny Warszawskiej, w Nizinie...

Życie i działalność hr. Andrzeja Zamoyskiego

Mam za zasadę wszędzie pracować, jakbym miał żyć wiecznie i zawsze starać się żyć, jakbym miał umrzeć jutro. A. Zamoyski Klęska powstania listopadowego rozwiała nadzieje Polaków i wprowadziła w stan bierności znaczną część społeczeństwa. Niektórzy przedstawiciele...

Bohdan Wodiczko jako propagator muzyki współczesnej i jego wkład w powojenną kulturę muzyczną Polski

13 V 2005 r. minęło dwadzieścia lat od śmierci Bohdana Wodiczki niezwykłego człowieka: wybitnego dyrygenta i znawcy muzyki współczesnej, dobrego kompozytora i cenionego pedagoga, sprawnego organizatora, energicznego dyrektora, pełnego pasji publicysty oraz zaangażowanego działacza...