Tag: Jadów

Od URoczyska do LEtniska

Powiatowe Centrum Dziedzictwa i Twórczości zaprasza na spotkanie z Tadeuszem Izbickim, autorem książki „Urle. Od URoczyska do LEtniska. Szyszkowie urlańscy”. Moderator spotkania – Jarosław Stryjek.

Ożywione i rozmowne

U włościan z pod Radzymina, Mińska, Jadowa, przeważa również na głowie włos jasny. Twarz jest u nich niezbyt płaską, nos mierny, wzrost mężczyzn dochodzi nierzadko do 170 cm i wyżej. Fizycznie są silniejsi i...

Zarys dziejów Jadowa na podstawie wybranych źródeł

Rozdział I. Najdawniejsze dzieje Jadowa i okolic. Jadów, dawne miasto, obecnie wieś i siedziba gminy, leży nad rzeką Osownicą (lewy dopływ Liwca), w powiecie wołomińskim województwa mazowieckiego, w północno-wschodniej części Kotliny Warszawskiej, w Nizinie...

Zapomniane obrzędy weselne i pogrzebowe

Wyniki badań etnograficznych przeprowadzonych przez Ośrodek Dokumentacji Etnograficznej na terenie powiatu wołomińskiego. Taki jest nasz obyczaj odwieczny przez setne pokolenia ojców naszych na tej ziemi uświęcony, obyczaj piękny, jak ta świętość związku małżeńskiego, obyczaj,...

Gwara powiatu wołomińskiego. Fonetyka

Cel i miejsce badań Praca niniejsza stanowi próbę ustalenia zbioru mazowieckich gwarowych cech fonetycznych, które jeszcze utrzymują się w mowie najstarszych mieszkańców powiatu wołomińskiego. Jak wiadomo powszechne niegdyś gwarowe fakty językowe zatarły się już...

Kościół pod wezwaniem Znalezienia Krzyża Świętego w Jadowie

Jadów – historia miejscowości i kościoła p. w. Znalezienia Krzyża Świętego. Mecenat artystyczny Zamoyskich XVII-XIX w. Opis Kościoła Znale­zienia Krzyża Świętego w Jadowie. Analiza architektury kościoła. Zakończenie. ­ Bogata architektoniczna twórczość Józefa Piusa Dziekońskiego...