Kategoria: publikacje

Strój regionalny

Około Radzymina, Stanisławowa, Jadowa: Mężczyzni noszą: a) koszulę zgrzebną, b) sukmanę lub sukmanek z grubego sukna jasno-szaraczkowego, niekiedy burego, szarego lub jasno-popielatego; w pobliżu zaś Wisły, Narwi a w części i Bugu, granatowego z...

Pokarmy i napoje

Do najpowszechniejszych potraw, na rzadko gotowanych (w okolicy Radzymina, Jadowa, Mińska i t.d.) należą: 1) borsc (barszcz) z żyta grubo mielonego (śrutowanego); jest to polewka kwaskowata do której dodają liści burakowych pokrajanych (botwinki), 2)...

Ożywione i rozmowne

U włościan z pod Radzymina, Mińska, Jadowa, przeważa również na głowie włos jasny. Twarz jest u nich niezbyt płaską, nos mierny, wzrost mężczyzn dochodzi nierzadko do 170 cm i wyżej. Fizycznie są silniejsi i...

Wspomnienie o Stanisławie Kielaku

Pewnego dnia zadzwonił telefon, po którym powstało wspomnienie o moim ojcu Stanisławie Kielaku. Redakcja „Studiów i Materiałów do Dziejów Powiatu Wołomińskiego” zbierając informacje o ciekawych postaciach związanych z terenem powiatu wołomińskiego uznała, że mój...

Urbanonimia Radzymina

Znaczenie istnienia nazw jest oczywiste – służą one do identyfikacji, pełnią funkcję informacyjną. Powstanie nazw ulic łączy się z dziejami miasta. Rozwój organizmów miejskich stwarzał potrzebę ciągłego mianowania obiektów, terenu i traktów znajdujących się...

G. P. Dudzik, J. Boguszewska – Nasfeterowie

O Januszu Nasfeterze – filmowcu, pisarzu, grafiku – nie napisano, jak do tej pory, żadnej monografii. Nie poddano pełnej analizie jego wieloletniej twórczości, nie badano jego drogi artystycznej, znaczenia pracy tego artysty dla polskiego...

Maciej Gutowski (1931-1998)

Nie jest łatwo pisać o swoim ojcu. Chciałbym uniknąć pułapki tworzenia z niego postaci pomnikowej. Z prozaicznego powodu – nie był taki. Jestem przekonany, że niezbyt dobrze czułby się postawiony na cokole. Bynajmniej nie...

Zarys dziejów Jadowa na podstawie wybranych źródeł

Rozdział I. Najdawniejsze dzieje Jadowa i okolic. Jadów, dawne miasto, obecnie wieś i siedziba gminy, leży nad rzeką Osownicą (lewy dopływ Liwca), w powiecie wołomińskim województwa mazowieckiego, w północno-wschodniej części Kotliny Warszawskiej, w Nizinie...