Bitwa Warszawska 1920 roku i oamięć o niej w świadomości mieszkańców Radzymina

SiM 6

Bitwa Warszawska i jej następstwa sprawiły, że niewielkie miasteczko pod Warszawą na zawsze wpisało się w historię kraju. Bitwa określana jako „cud”, rozegrała się w Radzyminie, przynosząc radość chlubę, ale i lata próby po II wojnie światowej. Interesujące wydaje się także zagadnienie, jak dziś okoliczni mieszkańcy pamiętają czy rozumieją istotę tych wydarzeń, czy wiedzą, co dla nich oznaczały, od czego uchroniły i dlaczego tak bardzo wpłynęły na ich życie. By odpowiedzieć, na te pytania opracowano ankietę, w której zostały zawarte proste pytania dotyczące Bitwy Warszawskiej. Analiza wyników ankiety w dużym stopniu pozwoliła ocenić świadomość badanych, a tym samym określić  stosunek mieszkańców Radzymina do historii i regionalizmu.

Rozdział I

Bitwa Warszawska 1920 roku

Bitwa owiana legendą

Bitwa Warszawska, potocznie określana „Cudem nad Wisłą’’, zapisała się w historii jako legenda nieprawdopodobnego i niespodziewanego zwycięstwa żołnierzy polskich. Sytuacja na froncie odwróciła się zaskakując dowództwo polskie i sowieckie. Józef Piłsudski, Wódz Naczelny Armii Polskiej w swojej książce pt. „Rok 1920” pisał: „W historii Bitwy Warszawskiej zastanowić musi każdego dziwna, nieoczekiwana i tak nagła zmiana obu stron walczących. Zwyciężony zostaje zwycięzcą, zwycięzca – zwyciężonym, w jakieś parę dni, wobec czego szuka się bezwiednie jakiś nadzwyczajnych przyczyn tej nagłej zmiany, tego piorunującego przewrotu.”

Może Ci się również spodoba