Urbanonimia Radzymina

SiM 6

Znaczenie istnienia nazw jest oczywiste – służą one do identyfikacji, pełnią funkcję informacyjną. Powstanie nazw ulic łączy się z dziejami miasta. Rozwój organizmów miejskich stwarzał potrzebę ciągłego mianowania obiektów, terenu i traktów znajdujących się w obrębie miasta. Trudno wyobrazić sobie, by mieszkańcy miast mogli sprawnie i prawidłowo poruszać się po organizmie miejskim bez określenia miejsc w terenie. Nazewnictwo miejskie powstało więc z konieczności orientowania się w terenie, po którym się poruszano i którym zarządzano.

Urbanonimia jest to zbiór urbanonimów – nazw własnych obiektów występujących w przestrzeni miejskiej, np. ulicy, placu, parku, budynku, instytucji.

W obręb nazewnictwa miejskiego wchodzą nazwy różnych obiektów topograficznych, jak nazwy ulic, alei i traktów, nazwy zaułków, nabrzeży i bulwarów, nazwy placów, posesji, targowisk i rynków, nazwy wzniesień, zagłębień terenu, nazwy rzeczek i stawów oraz domów i innych zabudowań, a także nazwy przedmieść i dzielnic oraz innych części miasta.

W dziejach tworzenia się nazw ulic odegrały rolę dwa środowiska: mieszkańcy będący twórcami i użytkownikami tego nazewnictwa i urzędy. Nazwy ulic pierwszej grupy powstają zawsze w związku z cechami określonego terenu.  Nazwy ulic tworzone w urzędach na ogół powielają istniejące wzorce.

Może Ci się również spodoba