Bohdan Wodiczko jako propagator muzyki współczesnej i jego wkład w powojenną kulturę muzyczną Polski

13 V 2005 r. minęło dwadzieścia lat od śmierci Bohdana Wodiczki niezwykłego człowieka: wybitnego dyrygenta i znawcy muzyki współczesnej, dobrego kompozytora i cenionego pedagoga, sprawnego organizatora, energicznego dyrektora, pełnego pasji publicysty oraz zaangażowanego działacza społeczno-kulturalnego. Wodiczko (1912 – 1985) dzięki swej silnej osobowości, patriotyzmowi i wielu talentom silnie oddziałał na życie muzyczne tych wszystkich centrów kultury, w których miał sposobność pracować. Propagował z wielkim talentem zwłaszcza muzykę współczesną (w tym też polską) w czasach wyjątkowo trudnych, gdy ambitna muzyka była zakazywana, ośmieszana i przede wszystkim – mało znana. Nie jest łatwo opisać jego zasługi, gdyż często działania Wodiczki były nie tylko pomijane milczeniem przez prasę i lekceważone przez różnych działaczy, ale wręcz niszczone, a on sam zwalczany. Jednak zachowane dokumenty pozwalają w zarysie odtworzyć jego ważniejsze dokonania i prześledzić wkład w powojenną kulturę muzyczną Polski, między innymi dzięki temu, że żyją jeszcze ludzie pamiętający rangę wydarzeń, jakimi były koncerty muzyki prowadzone przez Wodiczkę, czy premiery oper oraz baletów wystawianych za jego kierownictwa w warszawskiej Romie. Nikt do tej pory nie podjął się całościowego spojrzenia na dokonania Wodiczki. Nikt nie patrzył na Wodiczkę, jako na wszechstronnego „muzyka nowoczesnego”, który starał się na różne sposoby ukazać nowe, ciekawe oblicze muzyki współczesnej i przekonać do niego innych. Bohdan Wodiczko był artystą wielkiego formatu, obdarzonym ogromną wiedzą fachową i talentem, niezwykłym temperamentem i wrażliwością artystyczną; był dyrygentem o wielkiej inicjatywie i twórczym podejściu do muzyki, nieustannie podejmującym nowe wyzwania. Wydawać by się mogło, że życie udane oznacza spełnienie wszystkich zamierzeń i planów, ale niejednokrotnie rzeczywistość układa się inaczej. Bohdan Wodiczko stawiał przed sobą cele, których osiągnięcie wydawało się niemal niemożliwe…

Może Ci się również spodoba