Publikacje o powiecie wołomińskim

Prace nad odnalezieniem i wyselekcjonowaniem pełnej bibliografii powiatu wołomińskiego w Starostwie Powiatu Wołomińskiego trwają od kilku lat. W zebranym przez Starostwo wykazie książek, dotyczących historii i współczesności powiatu, znajduje się obecnie około 70 pozycji. Lista ta stale jest poszerzana w miarę docierania do kolejnych historycznych publikacji oraz powstawania nowych. Termin „publikacje” będzie tu właściwym, ponieważ nie wszystkie z wymienionych pozycji to rozbudowane pozycje książkowe; w niektórych przypadkach są to także nieduże objętościowo, a bogate w treść broszury, niezewidencjonowane w systemie ISBN i ISSN. Nie mogły one zostać pominięte z dwóch powodów: przekazują ważne dla naszej społeczności treści i są istotnym świadectwem lokalnej aktywności. Ze zrozumiałych natomiast względów nie uwzględniono w zestawieniu skromnych w treści folderów o charakterze w większej części promocyjnym, wydawanych przez poszczególne samorządy.
Prowadzone poniżej analizy oparte są na tym właśnie zbiorze; należy zatem wziąć pod uwagę, że może w nim brakować pozycji, do których nie udało się dotrzeć. Odnajdywanie nowych pozostaje nadal zadaniem historyków lokalnych.

Niniejszy spis dotyczy właściwie pozycji wydanych w latach 90-tych i późniejszych, nie licząc trzech książek z lat 80-tych oraz jednej „perełki” z roku 1972.

Wolność słowa początku lat dziewięćdziesiątych nie zainaugurowała bynajmniej nagłego boomu wydawniczego w powiecie. Mimo tego rok 1990 z czterema odnotowanymi przez nas publikacjami, jest rokiem przełomowym. W następnych latach, właściwie do roku 1998, wydawane były rokrocznie pojedyncze publikacje.

Może Ci się również spodoba