Powiat Wołomiński – rodzinne strony Cypriana Norwida

„Przyszedł na świat w Mazowszu we wsi dziedzicznej zwanej La­skowo, o parę mil od Warszawy, czasu, kiedy w Grecji umierał Noel By­ron, i z tych dwóch społecznych zdarzeń nie wie dotąd, które jest smętniej­szym”. W ten sposób Cyprian Kamil Norwid opisał czas i miejsce swych narodzin. Był pierwszym z rodzeństwa, który urodził się w dworku należą­cym niegdyś do jego dziadków – Anny z Sobieskich i Ludwika Zdziebor­skiego, a następnie do matki – Ludwiki ze Zdzieborskich Norwidowej. Poeta mieszkał w Głuchach od momentu narodzin w 1821 roku do śmierci swej matki, która nastąpiła w roku 1825; w okresie późniejszym przebywał w rodzinnym dworku incydentalnie.

Laskowo-Głuchy to jednak nie jedyna miejscowość na terenie po­wiatu wołomińskiego i w jego okolicach związana z osobą Norwida i jego krewnymi. Do chwili obecnej w Strachówce znajduje się parterowy dwór stojący na miejscu dworku należącego niegdyś do Hilarii Sobieskiej, pra­babki poety. Tam, po śmierci matki, wychowywała się wnuczka Sobieskiej, późniejsza Ludwika Norwidowa. Tam także prawdopodobnie Ludwika poznała swego przyszłego męża – zaprzyjaźnionego z Sobieskimi Jana Norwida. Ich ślub miał miejsce w 1818 roku w nieodległym kościele w Sulejowie. Norwidowie mieszkali w Strachówce przez kolejne trzy lata; tam także przyszły na świat ich dzieci – Ludwik i Paulina.

Norwidowie z pewnością bywali także w Dąbrówce i w swoim para­fialnym kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego, gdzie Cyprian Nor­wid został ochrzczony. W księgach parafialnych zachowały się akty naro­dzin braci Cypriana i Ksawerego Norwidów oraz akty zgonu ich rodziców. Na dąbróweckim cmentarzu można oglądać symboliczny grób matki poety – Ludwiki Norwidowej .

Inne miejscowości powiatu wołomińskiego związane z poetą, to z pewnością Wólka Kozłowska i Postoliska. W Wólce Kozłowskiej do połowy lat pięćdziesiątych dziewiętnastego wieku mieszkał niezwykle sza­nowany przez Cypriana Norwida drugi syn Hilarii Sobieskiej, Jan Sobieski oraz jego – żona p. v. Lasocka, właścicielka…

Może Ci się również spodoba