Tag: Agnieszka Sokołowska

Publikacje o powiecie wołomińskim

Prace nad odnalezieniem i wyselekcjonowaniem pełnej bibliografii powiatu wołomińskiego w Starostwie Powiatu Wołomińskiego trwają od kilku lat. W zebranym przez Starostwo wykazie książek, dotyczących historii i współczesności powiatu, znajduje się obecnie około 70 pozycji....