Julian Ochorowicz, czyli o ewolucji światopoglądu pozytywistycznego

Wstęp. O biografii znaczącej. Pokolenie Szkoły Julian Ochorowicz – biografia naukowca.. Julian Ochorowicz – biografia ideologa i publicysty. Julian Ochorowicz – osobowość „renesansowa”. Julian Ochorowicz – biografia literacka. Zakończenie. Bibliografia.

Julian Ochorowicz to człowiek, który zawsze wzbudzał sympatię i silne uczucia zazdrości i nienawiści. Obdarzony lotną myślą i nieprzeciętnym rozumem szukał nowych dróg dla nauki. Jednak nie wszystkie poszukiwania szły we właściwym kierunku, często błądził, co powodowało, że stawał się obiektem publicznych szyderstw. Dziś niewiele osób pamięta, że Ochorowicz obok Aleksandra Świętochowskiego był prekursorem polskiego pozytywizmu. Zapomniany, zaszufladkowany do grupy byłych studentów Szkoły Głównej, bywa wspominany najczęściej w kontekstach prac badaczy literatury. Lakoniczne biografie zamykają jego osiągnięcia w ramy urodzin i śmierci, pomijając bogatą drogę działalności na arenie polskiej nauki i kultury. Niewielu zdaje sobie sprawę, że szczegółowa analiza egzystencji tego naukowca, wskazuje na zmiany jakie, dokonały się w polskim, pozytywistycznym światopoglądzie. Zadaniem niniejszej pracy jest udokumentowanie i obrazowe przedstawienie wielokierunkowej aktywności naukowej wielkiego pozytywisty polskiego.

Julian Ochorowicz to czołowy ideolog pozytywizmu, filozof, psycholog, literat i wynalazca. Gimnazjum ukończył w Lublinie, kształcił się w Warszawie, doktoryzował w Lipsku i habilitował na Uniwersytecie Lwowskim. Brał aktywny udział w życiu intelektualnym Polski porozbiorowej i Francji w latach 1882-1892. W Paryżu pełnił prestiżową funkcję sekretarza generalnego Międzynarodowego Instytutu Psychologii. W okresie ofensywy orientacji pozytywistycznej w Polsce sformułował podstawy programu pozytywistycznego, tzw. pozytywizmu warszawskiego, który różnił się od pierwowzoru francuskiego. Założeniom tego programu, mocno scjentystycznego, pozostał wierny do końca życia. Do zainteresowań Ochorowicza należały zagadnienia z zakresu przyrodoznawstwa…

Może Ci się również spodoba