Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej w Wołomlnie w latach 1945-1995

Wstęp. 1. Geneza i rozwój parafii. 2. Baza materialna. 3. Duszpa­sterstwo i życie religijne. Zakończenie.

Niniejszy artykuł monograficzny traktuje o dziejach parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Wołominie. Wołomin jest miastem młodym, liczącym niewiele ponad 80 lat. Sama osada ma dzieje dłuż­sze, sięgające końca XV w. Miasto ma swoją historię bogatą i ciekawą, ale mało znaną miejscowemu społeczeństwu.

Do najbardziej miarodajnych źródeł, wykorzystanych w tym arty­kule, bezpośrednio dotyczących omawianej parafii, należą: Kronika Pa­rafii Wołomin, Akta Urodzonych, Zaślubionych, Zmarłych, Ks. Bierzmowanych S, Ks. Pierwszej Komunii ŚW., Ks. Katechetyczne przecho­wywane w archiwum parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Wo­łominie. Wspomniane źródła są najbogatszą i najbardziej wiarygodną podstawą informacji.

Wykorzystano także szereg opracowań dotyczących omawianej pla­cówki duszpasterskiej. Należą do nich: Liber Conversorum, wiadomości zawarte w haśle „Wołomin” w Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego, Roczniku Archidiecezji warszawskiej, Słowniku Geograficznym Ziem Polskich oraz Nowej Encyklopedii Powszechnej. Korzystano także z wielu innych źródeł o charakterze ogólnym, które nie zawierają informacji szczegółowych o parafii, ale dzięki któ­rym dokładniej można opisać jej dzieje na tle ważnych dla kraju wyda­rzeń historycznych.­

Teresa Jabłońska
Studia i Materiały do dziejów Powiatu Wołomińskiego (2005)

Może Ci się również spodoba