Ksiądz Stanisław Lis

Długą historię Radzymina, najstarszego miasta w naszym regionie, tworzyli również duchowni, a szczególnie radzymińscy proboszczowie. Były wśród nich jednostki wybitne:

  • ksiądz Ignacy Nagurczewski – poeta, tłumacz, pedagog, wspaniały mówca i kaznodzieja, profesor Collegium Nobilium i Szkoły Rycerskiej;
  • ksiądz Kazimierz Narbutt, wybitny działacz Komisji Edukacji Na­rodowej i przewodniczący jej Wydziału do Spraw Szkół i Ksiąg Elementarnych;
  • ­ksiądz Teofil Kozłowski, który na rozbudowę radzymińskiej świątyni przeznaczył cały swój prywatny majątek;
  • ­ksiądz Aleksander Kobyliński, bohaterski proboszcz w dniach wielkiej, sierpniowej próby 1920 roku.

W długim szeregu zasłużonych dla miasta proboszczów ważne miejsce zajmuje zmarły 30 października 2005 roku ksiądz prałat Stanisław Lis. Przeszedł on do historii jako dobry gospodarz i kustosz Cmentarza Żołnie­rzy Polskich 1920 roku. Był synem Jakuba i Zofii z domu Gajdowicz. Uro­dził się 2 maja 1914 roku w Krubinie koło Sannik w Diecezji Łowickiej. Święcenia kapłańskie otrzymał 19 czerwca 1943 roku w Warszawie od biskupa Antoniego Szlagowskiego. Był wikariuszem w parafiach w Mo­gielnicy, Makowie, Świętej Anny w Grodzisku Mazowieckim, Nawrócenia Świętego Pawła Apostoła w Warszawie – Grochowie, Św. Stanisława w Warszawie – Woli. Pierwsze probostwo objął w 1961 roku w parafii Nie­gów, skąd po śmierci radzymińskiego proboszcza Zygmunta Kowalskiego w 1976 roku przybył do Radzymina. Oprócz probostwa piastował funkcję radzymińskiego dziekana. Ten urząd pełnił do 1999 roku, czyli jeszcze 6 lat po zdaniu probostwa swemu następcy i przejściu na emeryturę. ­

Ukoronowaniem jego działalności był dekret księdza biskupa ordynariusza Kazimierza Romaniuka o podniesieniu radzymińskiej świątyni do rangi Kolegiaty i ustanowieniu przy niej Kapituły Kolegiackiej Radzymińskiej. On sam został mianowany jej prepozytem. ­­

W pamięci Radzyminiaków pozostanie jako bardzo dobry gospodarz.

Jan Wnuk
Studia i Materiały do dziejów Powiatu Wołomińskiego (2006)

Może Ci się również spodoba