Ksiądz Kazimierz Konowrocki

6 listopada 2005 r. zmarł ks. prałat Kazimierz Konowrocki – długo­letni proboszcz parafii Św. Trójcy w Kobyłce, honorowy obywatel tego miasta. Pogrzeb ks. prałata Konowrockiego stał się wielką manifestacją mieszkańców Kobyłki, hołdem oddanym człowiekowi, który od 36 lat współtworzył historię miasta. Swoim zaangażowaniem w sprawy parafii i miasta na stałe wpisał się do grona zasłużonych obok ks. bp. Marcina Załuskiego, wójta Józefa Ol­szewskiego, księży Marmo i Rosłana.Kazimierz Konowrocki urodził się 6 kwietnia 1917 r. w Wielki Piątek we wsi Brzeziny. Chrzest św. otrzymał w drugi dzień Wielkanocy w parafii p.w. Św. Anny w Długiej Kościelnej. Rodzice Józef Konowrocki i Agata z domu Malesa byli właścicielami go­spodarstwa rolnego, mieli siedmioro dzieci sześciu synów i jedną córkę, które wychowali w duchu umiłowania Boga i ojczyzny. Kazimierz w wieku 9 lat w parafii Długa Kościelna przyjął Pierwszą Komunię Świętą. Sakra­ment Bierzmowania otrzymał z rąk kardynała Aleksandra Kakowskiego w 1926 roku. Szkołę Podstawową ukończył w Brzezinach a Gimnazjum w Mińsku Mazowieckim w 1937 r. i tego samego roku wstąpił do Semina­rium Duchownego w Warszawie. Rektorem Seminarium i zarazem wy­chowawcą ks. Kazimierza był prawie przez 3 lata (1940-1943) ks. Roman Archutowski, który został zamordowany w obozie niemieckim w Majdan­ku, a w roku 1999 został zaliczony przez Ojca Św. Jana Pawła II do grona błogosławionych. Święcenia kapłańskie Kazimierz Konowrocki otrzymał 19 czerwca 1943 roku z rąk ks. bp. Antoniego Szlagowskiego. Jako wika­riusz ks. Kazimierz pracował w parafiach: Zduny koło Łowicza (1943­-1945), Kiemozia (1945-1946), Legionowo, Sochaczew, Raszyn (1946­-1950), Jadów – zastępstwo aresztowanego ks. proboszcza E. Swięckiego (1950), Warszawa Żoliborz, parafia Św. Stanisława Kostki (1950-1954), Warszawa, parafia Św. Teresy od Dzieciątka Jezus przy ul. Tamka (1954­-1958). W roku 1950 ukończył studia na Uniwersytecie Warszawskim i otrzymał magisterium z teologii w dziale prawa kanonicznego.

Mirosław Bujalski
Studia i Materiały do dziejów Powiatu Wołomińskiego (2006)

Może Ci się również spodoba