Obrazki

Wspomnienie o Stanisławie Kielaku

Pewnego dnia zadzwonił telefon, po którym powstało wspomnienie o moim ojcu Stanisławie Kielaku. Redakcja „Studiów i Materiałów do Dziejów Powiatu Wołomińskiego” zbierając informacje o ciekawych postaciach związanych z terenem powiatu wołomińskiego uznała, że mój...

Urbanonimia Radzymina

Znaczenie istnienia nazw jest oczywiste – służą one do identyfikacji, pełnią funkcję informacyjną. Powstanie nazw ulic łączy się z dziejami miasta. Rozwój organizmów miejskich stwarzał potrzebę ciągłego mianowania obiektów, terenu i traktów znajdujących się...

G. P. Dudzik, J. Boguszewska – Nasfeterowie

O Januszu Nasfeterze – filmowcu, pisarzu, grafiku – nie napisano, jak do tej pory, żadnej monografii. Nie poddano pełnej analizie jego wieloletniej twórczości, nie badano jego drogi artystycznej, znaczenia pracy tego artysty dla polskiego...

W stronę dialogu. Norwid wobec judaizmu.

1. Niepokorny syn Kościoła Religijnemu wymiarowi twórczości Norwida poświęcono już dziesiątki książek i artykułów. Czy zatem jest sens, by do tego tematu wracać? Wątpił w to już przeszło dziesięć lat temu Ryszard Przybylski w...

Cyprian Norwid: estetyka i etyka

Współczesna młodzież licealna zapytana o stosunek do spuścizny twórczej Cypriana Norwida odpowiada – zapewne ku zaskoczeniu pytających – że Norwid jest poetą, do którego nauczyciele wszelkimi sposobami usiłują zniechęcić uczniów, opatrując jego nazwisko nieodmiennie...

Wacław Sieroszewski. Twórczość syberyjska.

Twórczość Wacława Sieroszewskiego na tle piśmiennictwa o Syberii. Syberyjska natura – przestrzeń zagrożenia. Jakuckie wierzenia i zwyczaje jako efekt zagrożenia niesionego przez Syberię. Syberia jako przestrzeń konfrontacji postaw i wartości. Zakończenie ­­ Wacław Sieroszewski, czujny...

Kościół pod wezwaniem Znalezienia Krzyża Świętego w Jadowie

Jadów – historia miejscowości i kościoła p. w. Znalezienia Krzyża Świętego. Mecenat artystyczny Zamoyskich XVII-XIX w. Opis Kościoła Znale­zienia Krzyża Świętego w Jadowie. Analiza architektury kościoła. Zakończenie. ­ Bogata architektoniczna twórczość Józefa Piusa Dziekońskiego...

Biblioteka Pedagogiczna w Wołominie

Wstęp. 1. Dzieje bibliotek pedagogicznych w Polsce. 2. Szkolnictwo w Wołominie. 3. Biblioteka pedagogiczna w Wołominie w latach 1955-1995. 4. Charakterystyka i funkcje księgozbioru. 5. Formy działalności biblioteki. Zakończenie ­ Monografia Biblioteki Pedagogicznej w...