Julian Ochorowicz. Biogram i uwagi o rozumieniu filozofii i psychologii

Julian Ochorowicz urodził się 28 lutego 1850 roku w Radzyminie.

Jego ojciec kierował seminarium nauczycielskim, którego spadkobiercą jest obecne Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie. Julian Ochorowicz uczył się w szkołach w Warszawie i w Lublinie. W 1866 wstąpił na wydział filozoficzno-historyczny Szkoły Głównej. Później kontynuował studia na Uniwersytecie Warszaw­skim. od początku studiów aktywnie tworzył ruch młodych pozytywistów skupionych wokół Przeglądu Tygodniowego. Tytuł magistra otrzymał w 1872 roku na wydziale fizyko-matematycznym. W latach 1873-1874 studiował na Uniwersytecie w Lipsku, gdzie obronił pracę doktorską.

Pracował z Henrykiem Sienkiewiczem przy redakcji czasopisma Niwa. W 1875 roku habilitował się i rozpoczął prace jako samodzielny docent przy uniwersytecie we Lwowie. Wykładał psychologię i filozofię. Jego zainteresowania z czasem przesunęły się na zagadnienia z pogranicza zawansowanej techniki i parapsychologii. Pracował nad przenoszeniem obrazu i dźwięku na odległość, prowadził badania z zakresu hipnozy i somnambulizmu, zajmował się fizjologią. W 1882 roku wyjechał do Paryża. Opublikował tam swoje artykuły dotyczące hipnozy i możliwości naukowej oceny podlegania jej, czym otworzył sobie drogę do współpracy z paryskim Towarzystwem Biologicznym. Praco­wał także nad wynalazkami technicznymi – modernizował mikrofon, opracowywał aparaty telefoniczne. W 1905 roku Julian Ochorowicz zo­stał jednym z redaktorów Annales des Sciences Psychiques, a rok później sekretarzem Instytutu Psychologii w Paryżu. W następnych la­tach osiedlił się w Wiśle, rozsławiając tę miejscowość jako uzdrowisko, prowadząc tam badania nad hipnozą. W 1912 roku Julian Ochorowicz powrócił do Warszawy w aurze wybitnego specjalisty zagadnień psy­chologii. Zmarł l maja 1917 roku. ­­­­

Ze względu na interdyscyplinarność zainteresowań Juliana Ochorowicza trwają naukowe dyskusje dążące do ustalenia, w jakiej z dzie­dzin nauki jego prace miały istotne znaczenie.

Studia i Materiały do dziejów Powiatu Wołomińskiego (2005)

Może Ci się również spodoba