Wiosna duszy – wielkopostne śpiewy Kościoła prawosławnego

20 marca, w Niedzielę Palmową, na scenie Fabryczki wystąpił Chór Studencki im. św. Tatiany przy Parafii Prawosławnej p.w. św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie. Kościół katolicki właśnie wchodził w ostatni okres Wielkiego Postu – Wielki Tydzień. Dla wyznawców prawosławia Wielki Post dopiero się rozpoczynał. Była to więc świetna okazja do zorganizowania koncertu wielkopostnej muzyki prawosławnej.

Muzyka cerkiewna – to gatunek wyjątkowy, szczególny, niepowtarzalny. Jej zadaniem jest przenikanie do najgłębszych zakątków ludzkiego ducha. Ma ona na celu przeniesienie uczestnika religijno – muzycznego misterium do wymiaru transcendentnego, w którym człowiek odczuwa uniesienie i obcowanie w przestrzeni sacrum. Członkowie Chóru im. św. Tatiany, pod dyrygenturą Bogdana Kuźmiuka w piękny sposób wykonali psalmy, stychyriony, hymny, pieśni religijne poświęcone św. Marii i inne utwory oparte o różne tradycje wykonawcze.

Te wielkie jak również i te mniejsze kompozycje nie miałyby takiej siły przekazu, gdyby nie podstawowy walor – słowo. Swoim słowem komentarza koncert opatrzył proboszcz prawosławnej parafii w Wołominie, ksiądz Michał Dmitruk.

Może Ci się również spodoba