Tag: Mazowsze

Suknia zdobi człowieka!

Niedzielne popołudnie, 19.11.2017 r. otworzył koncert naszej Kapeli Ludowej Mazowszanie. Kapela zagrała popularne ludowe utwory, znane w całej Polsce, więc publiczność dołączyła się do wspólnego muzykowania.

Z problematyki badań nad strojem ludowy m na północno wschodnim Mazowszu, obejmującym Ziemię Radzymińską i Tłuszczańską.

Mazowsze to jedna z głównych krain Polski, ukształtowana historycznie i geograficznie, o własnym, odrębnym obliczu kulturowym. Z krainą tą związana była grupa etniczna Mazurów (Mazowszan), ludności rdzennie polskiej. Wieś mazowiecka przeszła w czasie ostatnich...

Mazowieckie echa Twórczości Cypriana Norwida

Niezwykłą wartość polskiej literatury romantycznej stanowi fakt, iż jest ona tak silnie zakorzeniona w całej różnorodności kultury regionalnej byłej Rzeczypospolitej trojga narodów przełomu VIII i XIX wieku. Każdy z naszych wielkich twórców ukształtowany został...