Tag: Grzegorz Dudzik

G. P. Dudzik, J. Boguszewska – Nasfeterowie

O Januszu Nasfeterze – filmowcu, pisarzu, grafiku – nie napisano, jak do tej pory, żadnej monografii. Nie poddano pełnej analizie jego wieloletniej twórczości, nie badano jego drogi artystycznej, znaczenia pracy tego artysty dla polskiego...

Kazimierz Narbutt. Propagator logiki

Kazimierz Narbutt, osiemnastowieczny proboszcz radzymiński, uro­dził się 3 stycznia 1738 roku. Na chrzcie – dwa dni później – otrzymał imię Daniel. Co do przyczyny używania przez niego imienia Kazimierz, które w sposób dominujący do...

„Na placówce”. Jednodniówka peowiaków

W ostatnich kilku latach wzbudzono duże zainteresowanie historią prasy lokalnej, która ukazywała się przed II wojną światową na terenie obejmującym obecne ziemie powiatu wołomińskiego. W ośrodkach akademickich powstają programy badań obejmujące studia z zakresu...

Przyczynek do dziejów karczem w olsce (XVII – XIX wiek) – próba odtworzenia historii i charakterystyki karczem na terenie Zielonki

Wstęp. 1. Przesłanki trwałości instytucji karczmy. Przeznaczenie karczem, zagadnienia prawne i własnościowe. 2. Architektura karczem i ich układ urbanistyczny. 3. Opis i analiza źródeł z XVII-XIX wieku do­tyczących przedmiotowego terenu. 4. Opisy karczem na...