Katolickie wydawnictwo Michalineum w Markach

Z dziejów zgromadzenia Michalitów. Początki działalności wydawniczej. ?Powściągliwość i Praca?. Wznowienie działalności poligraficznej. Rozwój działalności wydawniczej w Markach-Strudze (1988-1998)

Założycielem Michalitów był ks. Bronisław Markiewicz. Urodził się 13 lipca 1842 roku w Pruchniku. Pochodził z wielodzietnej rodziny mieszczańskiej, miał dziesięcioro rodzeństwa. W okresie gimnazjalnym przeżył głęboki kryzys wiary. Jednak w 1863 roku wstąpił do seminarium duchow­nego w Przemyślu, które ukończył w cztery lata później. ­

Już w czasie nauki w seminarium, obok studiów, katechizował dzieci z okolic Przemyśla. Jako kapłan był wikariuszem w Harcie, potem w Prze­myślu. Następnie studiował filozofię we Lwowie i Krakowie.

Przez pewien czas był proboszczem w Gaci, później w Błażowej, a wreszcie jako profesor teologii pastoralnej pracował w seminarium w Przemyślu.

W 1886 roku wstąpił w Turynie we Włoszech do zgromadzenia Salezjanów. W marcu 1892 roku powrócił do Polski i objął parafię w Miejscu Piastowym koło Krosna. Obok pracy parafialnej zajął się wychowywaniem młodzieży opuszczonej, organizując na wzór św. Jana Bosko zakłady wy­chowawcze. Do 1897 roku pracował pod zwierzchnictwem zgromadzenia salezjańskiego. Potem opuścił jego szeregi, pragnąc w swej pracy wychowawczej pozostać przy pierwotnej regule św. Jana Bosko. Było to związa­ne ze zmianą salezjańskiej konstytucji, w której odchodzono od pierwot­nych zasad i założeń ks. Bosko.

W 1892 roku w Miejscu Piastowym koło Krosna zainicjował powstanie zakładu wychowawczego dla biednych i osieroconych dzieci. Jednocześnie rozpoczął starania o założenie nowych zgromadzeń zakonnych, zajmujących się wychowaniem. ­

23 IX 1897 r. skierował po raz pierwszy prośbę do biskupa przemyskiego i Ojca Świętego o zgodę na założenie zakonu Michalitów. Starania te jednak pozostały bez odpowiedzi.

Zmarł 29 I 1912 r. Dopiero 29 IX 1921 r., w 9 lat po jego śmierci, arcybiskup krakowski Adam Stefan Sapieha wydał dekret erekcyjny zgromadzenia Michalitów.

Tomasz Paciorek
Studia i Materiały do dziejów Powiatu Wołomińskiego (2006)

Może Ci się również spodoba