Jan Skrzypiński – konstruktor broni spod Radzymina

Jan Skrzypiński urodził się pod koniec XIX w. we wsi Pólko, która obecnie jest częścią Nadmy. Wieś ta leży w powiecie wołomińskim, w gminie Radzymin, nad rzeką Czarną. Od zachodniej strony graniczy z Markami a od wschodu z Kobyłką. Główną drogą prowadzącą przez wieś jest ulica Stara, którą wiedzie oznakowany szlak rowerowy. Ponieważ w okolicy pamięć o Janie Skrzypińskim już prawie zaginęła warto przypomnieć o tym, iż przed laty właśnie w tej wsi urodził się i mieszkał. Większość jej mieszkańców miejscowości nie zdaje sobie sprawy, że to z ich stron wywodzi się znakomity konstruktor, twórca pistoletu „ViS” i oddany Polsce patriota.

Jan Gaudenty Skrzypiński urodził się 12 II 1891 r. w majątku Pólko, który był własnością jego matki, Karoliny z Grabanów. Ta mała miejscowość podobnie jak i dzisiaj należała do gminy Radzymin. Jego ojciec, Tadeusz, był lekarzem weterynarii. Dzieciństwo mały Skrzypiński spędził w majątku rodzinnym, uczył się w szkole elementarnej w pobliskim Radzyminie. Po ukończeniu szkoły technicznej w Warszawie rodzice wysłali go na studia do Kijowa. Tam kształcił się na wydziale mechanicznym Instytutu Politechnicznego. Studia ukończył w czasie pierwszej wojny światowej, już po obaleniu caratu w Rosji, w czerwcu 1917 roku. Najpierw został kierownikiem warsztatów samochodowych w Tarnopolu, następnie dyrektorem technicznym fabryki maszyn i narzędzi rolniczych w Kralewcu, w guberni czernihowskiej. Podczas zawieruchy wojennej na Ukrainie, w latach 1920 – 1921 był kierownikiem technicznym fabryki „Pneumatyk” w Krzywym Rogu. Do kraju powrócił po zakończeniu wojny polsko – bolszewickiej, gdy na podstawie uchwał traktatu ryskiego znajdujący się w Rosji, na Ukrainie i Białorusi Polacy mogli wrócić do Ojczyzny.

W 1921 r. Skrzypiński wrócił do rodzinnego Pólka. 14 listopada tego roku podjął pracę w Fabryce Karabinów w Warszawie na stanowisku naczelnego inżyniera. W 1928 r.został dyrektorem technicznym tej fabryki, a w 1932 r. – naczelnym dyrektorem.

Może Ci się również spodoba