Wizja

Utworzenie z Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości nowoczesnej, wiodącej instytucji, promującej dziedzictwo regionalne i lokalną kulturę.