Misja

Promocja regionalnego i lokalnego dziedzictwa kulturowego, jako istotnego i znaczącego źródła inspiracji dla twórców i odbiorców działań instytucji.