Tag: Zielonka

Józef Orwid, aktor teatrów warszawskich

W latach trzydziestych XX wieku wraz z rodziną zamieszkał w Urlach, a tuż przed wybuchem II wojny światowej przeprowadził się do Zielonki, do domu przy ulicy Sienkiewicza. Codziennie dojeżdżał do pracy w warszawskich teatrach...

Przyczynek do dziejów karczem w olsce (XVII – XIX wiek) – próba odtworzenia historii i charakterystyki karczem na terenie Zielonki

Wstęp. 1. Przesłanki trwałości instytucji karczmy. Przeznaczenie karczem, zagadnienia prawne i własnościowe. 2. Architektura karczem i ich układ urbanistyczny. 3. Opis i analiza źródeł z XVII-XIX wieku do­tyczących przedmiotowego terenu. 4. Opisy karczem na...