Tag: rocznica

Pożegnanie – przywitanie

29 września w Galerii przy Fabryczce odbyło się otwarcie wystawy podsumowującej 10-letnią działalność Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej w Wołominie. Wydarzenie to było jednocześnie rozpoczęciem działalności Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości. Wśród licznie przybyłych gości  obecni byli...