Tag: Andrzej Fabianowski

Cyprian Norwid: estetyka i etyka

Współczesna młodzież licealna zapytana o stosunek do spuścizny twórczej Cypriana Norwida odpowiada – zapewne ku zaskoczeniu pytających – że Norwid jest poetą, do którego nauczyciele wszelkimi sposobami usiłują zniechęcić uczniów, opatrując jego nazwisko nieodmiennie...