Portret w sztuce

  • prezentacja multimedialna najsłynniejszych portretów
  • zapoznanie z podstawowymi rodzajami portretu
  • rozmowa na temat sztuki, próby interpretacji

Lekcja przeznaczona dla dzieci w wieku 6-11 lat

Może Ci się również spodoba